Nieuws

  Home » Nieuws

Minister Schouten presenteerde onlangs haar visie op de toekomst van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Haar boodschap was duidelijk, ze wil de omslag naar een kringlooplandbouw nu inzetten, waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Deze visie van de minister sluit naadloos aan op onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Duijvestijn Tomaten werd dan ook gevraagd om te laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Inspirerend voorbeeldMinister Schouten noemde onder andere Duijvestijn Tomaten een inspirerend voorbeeld en tegelijkertijd een voorbode van de omslag die we maken. Schouten licht dit toe in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In het e-zine LNV in Beeld Visie LNV, waarin naast Duijvestijn Tomaten ook andere duurzame ondernemers in de sector aan het woord komen, zegt ze daarover: “De mensen in het magazine inspireren mij […] en naar ik hoop ook u. Ze hadden een goed idee, een passie, expertise. En maakten er werk van.” Het filmpje over Duijvestijn Tomaten, is hier te zien of of bekijk hem op Youtube. Visie in het kortDe Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. Hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.Meer over de visie van de minister is hier te vinden (inclusief link naar beleidsnota). 

Lees meer →

In opdracht van Duijvestijn Tomaten heeft 9Knots Solutions B.V. uit Nieuwveen een compleet nieuw Warehouse Management Systeem (WMS) ontwikkeld. “We zijn in september 2016 gestart met de gesprekken,” vertelt Remco Duijvestijn, Business Controller en één van de eigenaren van Duijvestijn Tomaten. “Het programma heet Casemaster® en is uniek in zijn soort”, gaat Duijvestijn verder. “Het is ontworpen met de gedachte ‘voldoen aan een doorlopende aanvraag naar flexibiliteit.’ Casemaster® is volledig aangepast op ons eigen systeem. Waar de meeste programma’s vaak maar voor maximaal 80% passen, is deze 100% op maat gemaakt, waardoor het past als een jas.” Wat Casemaster® zo bijzonder maakt is dat de software wordt ingericht en aangepast op de bestaande processen binnen de organisatie en niet andersom, wat nu gebruikelijk is. Het kan dus eenvoudig geïntegreerd worden met alle bestaande softwaresystemen, zoals boekhoudpakketten, werkplekautomatisering en andere verkoopportalen. Casemaster® kan worden gebruikt als verkoopportaal, maar ook voor verkoop- en oogstprognoses, kwaliteitskeuring, voorraadadministratie, inkoopportaal fust en producten, arbeidsplanning, CRM, etc. Een compleet pakket. Het programma is bovendien volledig webbased en kan dus makkelijk overal worden ingezet. Enige vereiste is een browser met internettoegang. Maximale flexibiliteit dus.” “Het hele ontwikkelproces is in verschillende fases verlopen en gaandeweg hebben we nog een en ander bijgeschaafd.” Het resultaat van deze samenwerking is een programma waarin het hele verpakkingsproces van LogiFour (het verpakkingsbedrijf van Duijvestijn Tomaten) volledig geïntegreerd is.” De toekomst ziet Duijvestijn rooskleurig tegemoet. “Het programma is zo flexibel dat het makkelijk kan meegroeien met ons bedrijf, en desgewenst eenvoudig kan worden uitgebreid en gewijzigd naar onze behoeften.” Duijvestijn ziet ook een kans voor collega telers om zo efficiënter hun bedrijfsprocessen te kunnen inrichten. “Bestaande systemen zijn vaak net niet helemaal wat je nodig hebt en juist datgene wat het programma niet kan zorgt voor ergernis, tijdverlies en hogere kosten.Dat kan met Casemaster® nu allemaal worden voorkomen.” Meer informatie:Remco Duijvestijn, Duijvestijn Tomaten9 Knots Solutions B.V

Lees meer →

Nederland zit volop in de transitie naar duurzame energie. Volgens het klimaatakkoord moet onze CO2 uitstoot in 2030 met 49% worden teruggedraaid. Dat vergt een complete ommezwaai. Aardwarmte speelt daarbij volgens EBN (Energie Beheer Nederland B.V) een cruciale rol. Duijvestijn Tomaten is pionier in aardwarmtewinning in Nederland. Voor het thema aardwarmte in de publicatie Focus, dat wordt uitgegeven door EBN en wat dit jaar als titel heeft: 'Energie in beweging', werden we dan ook gevraagd om onze visie en ervaring te delen.  Kennis delen = kennis vermenigvuldigenBijna de helft van onze energiebehoefte is voor warmte en aardwarmte kan daar op termijn tot wel 20 procent in voorzien. Dat betekent dat aardwarmte een grote rol gaat spelen in de energietransitie. De potentie is enorm, tegelijkertijd moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met zowel de technische als maatschappelijke aspecten, aldus EBN. Verregaande samenwerking en kennisdeling is essentieel. Dat vindt ook Duijvestijn Tomaten. Ad van Adrichem sprak dan ook openhartig met Focus over waar hij met het bedrijf tegenaan liep en welke adviezen hij heeft voor ondernemers die een dergelijk project willen realiseren.Duijvestijn Tomaten hoopt namelijk dat ze door het delen van kennis andere bedrijven inspireert. Kennis delen leidt tot kennis vermenigvuldiging, wat weer leidt tot vernieuwde inzichten. Om die reden opent Duijvestijn Tomaten regelmatig haar deuren voor diverse belanghebbenden in binnen-en buitenland. Collega ondernemers, Staatssecretarissen, Ministers, diverse kenniscentra, denktanks, consultants, onderzoekers en overige beleidsmakers zijn dan welkom om de ontwikkelingen op het gebied van teelt en energie te bediscussiëren en te delen. Over EBNEBN is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze realiseert EBN maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland. EBN wil duurzaamheid binnen haar activiteiten een prominente en zichtbare rol geven. Als betrokken beleidsdeelneming wil EBN bijdragen aan een betrouwbare, toekomstbestendige en klimaatneutrale energievoorziening. Een onderdeel daarvan is ultradiepe geothermie (UDG). Afgelopen jaar is de Green Deal Ultradiepe Geothermie getekend.Met het magazine Focus 2018 - Energie in beweging, – dit jaar de titel van de publicatie Focus, wordt in een aantal opiniërende artikelen de inspanningen van EBN beschreven om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. Lees meer informatie over EBNDownload de publicatie Focus 2018 - Energie in beweging Zie pagina 17 voor het interview met Ad van Adrichem, Duijvestijn Tomaten

Lees meer →

Vanaf september 2018 zullen bij Duijvestijn Tomaten de eerste MBO en VMBO studenten starten met een pilot programma van 2 jaar waarbij hybride leren het uitgangspunt vormt. Hierbij worden school en praktijk volledig verweven. Binnen dit project krijgen leerlingen op diverse glastuinbouwbedrijven, waaronder Duijvestijn Tomaten, les van de ondernemer. Rechtstreekste kennis uit de praktijk dus. Geen colleges in een klas, studenten leren on the job en gaan aan de slag met echte onderzoeks- en praktijkopdrachten. Een nieuwe manier van leren en de meest kansrijke vorm van opleiding op dit moment. Aanleiding voor dit project zijn de innovaties in de glastuinbouwpraktijk die elkaar in rap tempo opvolgen. Voor het onderwijs gaan die ontwikkelingen zo snel dat het met een traditionele manier van leren niet meer bij te benen is. “Het is hoog tijd dat ook het onderwijs innoveert ”, vindt Ted Duijvestijn, eigenaar van Duijvestijn Tomaten en tevens voorzitter van SOB Oostland. “In de toekomst hebben we meer dan ooit mensen nodig die deze ontwikkelingen naar een hoger niveau kunnen tillen. Toekomst gericht als wij zijn, kijken we altijd naar nieuwe mogelijkheden om talent aan ons te binden. Een initiatief als deze sluit hier naadloos bij aan”. Het project 'Hybride leren in de Glastuinbouw' is 25 juni gestart waarbij beroepsonderwijs en ondernemers in het Oostland (gemeenten Lansingerland, Pijnacker/Nootdorp, Zuidplas, Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer) en de gemeente Lansingerland intensief gaan samenwerken aan teeltopleidingen. Het startschot werd gegeven door LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. "Hybride opleiden leidt tot win-win situaties voor alle betrokkenen: het onderwijs, de bedrijven, de gemeente en de leerlingen", aldus Van der Tak. "Tevens maken we het op deze manier weer aantrekkelijk om in de praktijk aan de slag te gaan, wat een toegevoegde waarde is op school." Projectleider Cees de Jong, directeur MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland, voegt daaraan toe: ”De jeugd wil ook steeds liever praktijkles. Door deze verbinding is het onderwijsprogramma steeds 'up to date', krijgen leerlingen een realistisch beeld van nieuwe ontwikkelingen in de sector, is het leuk om te leren en kunnen bedrijven leerlingen aan zich binden". Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en de gemeente Lansingerland en loopt van 2018 tot 2020. Bij het project zijn diverse scholen uit het Oostland aangesloten: Melanchthon Business School (MBS), Lentiz mbo Oostland, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing. Initiatiefnemer van dit project is SOB Oostland (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in het Oostland) en verder werken in het project samen: LTO Glaskracht Nederland, VNO-NCW Oostland, gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en de glastuinbouwbedrijven waar en door wie de lessen worden gegeven. De onderwijsinspectie wordt gevraagd om advies. Bron: Groentennieuws

Lees meer →

Een paar maanden geleden had Ted Duijvestijn een gesprek met RTLZ als onderdeel van de serie Growing Ideas van de Rabobank. Een serie ondernemer-verhalen waarbij een blik op de toekomst wordt geworpen van Food en Agri en innovatieve ondernemers en ondernemingen uit aan het woord komen die voorop lopen op het gebied van bepaalde thema’s (Earth, Waste, Stability en Nutrition). In het kader van het thema Waste was Duijvestijn Tomaten gevraagd iets te vertellen over haar inspanningen om verspilling tegen te gaan. Dat heeft geresulteerd in een leuk artikel eerder op de pagina van RTLZ en het vervolg is een prachtig filmpje op de homepage van de Rabobank waar de liefde voor de tomaat en de drive de tomatenteelt circulair te maken vanaf spat. Aanrader! Klik hier om het filmpje op youtube te bekijken.

Lees meer →

Contact

Recente reactie’s