Nieuws

  Home » Nieuws

Nederland zit volop in de transitie naar duurzame energie. Volgens het klimaatakkoord moet onze CO2 uitstoot in 2030 met 49% worden teruggedraaid. Dat vergt een complete ommezwaai. Aardwarmte speelt daarbij volgens EBN (Energie Beheer Nederland B.V) een cruciale rol. Duijvestijn Tomaten is pionier in aardwarmtewinning in Nederland. Voor het thema aardwarmte in de publicatie Focus, dat wordt uitgegeven door EBN en wat dit jaar als titel heeft: 'Energie in beweging', werden we dan ook gevraagd om onze visie en ervaring te delen.  Kennis delen = kennis vermenigvuldigenBijna de helft van onze energiebehoefte is voor warmte en aardwarmte kan daar op termijn tot wel 20 procent in voorzien. Dat betekent dat aardwarmte een grote rol gaat spelen in de energietransitie. De potentie is enorm, tegelijkertijd moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met zowel de technische als maatschappelijke aspecten, aldus EBN. Verregaande samenwerking en kennisdeling is essentieel. Dat vindt ook Duijvestijn Tomaten. Ad van Adrichem sprak dan ook openhartig met Focus over waar hij met het bedrijf tegenaan liep en welke adviezen hij heeft voor ondernemers die een dergelijk project willen realiseren.Duijvestijn Tomaten hoopt namelijk dat ze door het delen van kennis andere bedrijven inspireert. Kennis delen leidt tot kennis vermenigvuldiging, wat weer leidt tot vernieuwde inzichten. Om die reden opent Duijvestijn Tomaten regelmatig haar deuren voor diverse belanghebbenden in binnen-en buitenland. Collega ondernemers, Staatssecretarissen, Ministers, diverse kenniscentra, denktanks, consultants, onderzoekers en overige beleidsmakers zijn dan welkom om de ontwikkelingen op het gebied van teelt en energie te bediscussiëren en te delen. Over EBNEBN is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze realiseert EBN maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland. EBN wil duurzaamheid binnen haar activiteiten een prominente en zichtbare rol geven. Als betrokken beleidsdeelneming wil EBN bijdragen aan een betrouwbare, toekomstbestendige en klimaatneutrale energievoorziening. Een onderdeel daarvan is ultradiepe geothermie (UDG). Afgelopen jaar is de Green Deal Ultradiepe Geothermie getekend.Met het magazine Focus 2018 - Energie in beweging, – dit jaar de titel van de publicatie Focus, wordt in een aantal opiniërende artikelen de inspanningen van EBN beschreven om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. Lees meer informatie over EBNDownload de publicatie Focus 2018 - Energie in beweging Zie pagina 17 voor het interview met Ad van Adrichem, Duijvestijn Tomaten

Lees meer →

Vanaf september 2018 zullen bij Duijvestijn Tomaten de eerste MBO en VMBO studenten starten met een pilot programma van 2 jaar waarbij hybride leren het uitgangspunt vormt. Hierbij worden school en praktijk volledig verweven. Binnen dit project krijgen leerlingen op diverse glastuinbouwbedrijven, waaronder Duijvestijn Tomaten, les van de ondernemer. Rechtstreekste kennis uit de praktijk dus. Geen colleges in een klas, studenten leren on the job en gaan aan de slag met echte onderzoeks- en praktijkopdrachten. Een nieuwe manier van leren en de meest kansrijke vorm van opleiding op dit moment. Aanleiding voor dit project zijn de innovaties in de glastuinbouwpraktijk die elkaar in rap tempo opvolgen. Voor het onderwijs gaan die ontwikkelingen zo snel dat het met een traditionele manier van leren niet meer bij te benen is. “Het is hoog tijd dat ook het onderwijs innoveert ”, vindt Ted Duijvestijn, eigenaar van Duijvestijn Tomaten en tevens voorzitter van SOB Oostland. “In de toekomst hebben we meer dan ooit mensen nodig die deze ontwikkelingen naar een hoger niveau kunnen tillen. Toekomst gericht als wij zijn, kijken we altijd naar nieuwe mogelijkheden om talent aan ons te binden. Een initiatief als deze sluit hier naadloos bij aan”. Het project 'Hybride leren in de Glastuinbouw' is 25 juni gestart waarbij beroepsonderwijs en ondernemers in het Oostland (gemeenten Lansingerland, Pijnacker/Nootdorp, Zuidplas, Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer) en de gemeente Lansingerland intensief gaan samenwerken aan teeltopleidingen. Het startschot werd gegeven door LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. "Hybride opleiden leidt tot win-win situaties voor alle betrokkenen: het onderwijs, de bedrijven, de gemeente en de leerlingen", aldus Van der Tak. "Tevens maken we het op deze manier weer aantrekkelijk om in de praktijk aan de slag te gaan, wat een toegevoegde waarde is op school." Projectleider Cees de Jong, directeur MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland, voegt daaraan toe: ”De jeugd wil ook steeds liever praktijkles. Door deze verbinding is het onderwijsprogramma steeds 'up to date', krijgen leerlingen een realistisch beeld van nieuwe ontwikkelingen in de sector, is het leuk om te leren en kunnen bedrijven leerlingen aan zich binden". Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt en de gemeente Lansingerland en loopt van 2018 tot 2020. Bij het project zijn diverse scholen uit het Oostland aangesloten: Melanchthon Business School (MBS), Lentiz mbo Oostland, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing. Initiatiefnemer van dit project is SOB Oostland (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in het Oostland) en verder werken in het project samen: LTO Glaskracht Nederland, VNO-NCW Oostland, gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en de glastuinbouwbedrijven waar en door wie de lessen worden gegeven. De onderwijsinspectie wordt gevraagd om advies. Bron: Groentennieuws

Lees meer →

Een paar maanden geleden had Ted Duijvestijn een gesprek met RTLZ als onderdeel van de serie Growing Ideas van de Rabobank. Een serie ondernemer-verhalen waarbij een blik op de toekomst wordt geworpen van Food en Agri en innovatieve ondernemers en ondernemingen uit aan het woord komen die voorop lopen op het gebied van bepaalde thema’s (Earth, Waste, Stability en Nutrition). In het kader van het thema Waste was Duijvestijn Tomaten gevraagd iets te vertellen over haar inspanningen om verspilling tegen te gaan. Dat heeft geresulteerd in een leuk artikel eerder op de pagina van RTLZ en het vervolg is een prachtig filmpje op de homepage van de Rabobank waar de liefde voor de tomaat en de drive de tomatenteelt circulair te maken vanaf spat. Aanrader! Klik hier om het filmpje op youtube te bekijken.

Lees meer →

Afgelopen april was de focusgroep Circulaire Tuinbouw  van het EIP-AGRI (het Europees innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw), georganiseerd door de Europese Commissie, te gast bij Duijvestijn Tomaten. Onderzoekers van verschillende Europese universiteiten kwamen langs om te kijken en te ervaren hoe wij diverse innovatieve technieken toepassen om afval te recyclen, reststromen optimaal te verwaarden en geothermische energie gebruiken om de kassen te verwarmen. “We zijn op weg naar een circulaire economie waarin duurzaamheid en sociale innovatie een sleutelrol spelen”, aldus Ted Duijvestijn. “Samen met verschillende telers, mensen uit de industrie en met onderzoekers en studenten aan universiteiten onderzoeken wij waar we kunnen innoveren en wat we kunnen verbeteren om een ​​circulair tuinbouwsysteem te realiseren.  Watergebruik is bijvoorbeeld een onderwerp dat geschikt is voor circulaire oplossingen. "We streven naar 100% hergebruik van water", zegt Duijvestijn. De belangrijkste watervoorziening is regenwater dat wordt verzameld van de daken van de kassen. Daarnaast experimenteert Duijvestijn met zogenaamde 'groenafval'-stromen, zoals restanten stelen en bladeren van planten en onverkoopbare groenten en fruit. "We gebruiken zoveel kartonnen en papieren verpakkingen dat we het geweldig zouden vinden als we onze eigen verpakkingen konden maken met vezels van de bladeren van onze tomatenplanten." Duijvestijn heeft ook een duurzame oven ontwikkeld: "Wanneer we een overschot hebben en onze machines overtollige warmte produceren, droogt de machine tomaten." Duijvestijn gaat verder met het onderwerp warmte door een van zijn andere circulaire ondernemingen uit te leggen: aardwarmte. Om dit geothermische project te realiseren, heeft Duijvestijn samengewerkt met de geologen en studenten van de Universiteit Delft op het gebied van mijnbouw. Nu verwarmt Duijvestijn Tomaten 19,5 ha kassen met geothermische energie. "Vervolgens willen we een naburig restgebied voorzien van onze overtollige warmte", zegt Duijvestijn. Lees het hele artikel hier (in het Engels) Het EIP-AGRI is in 2012 gelanceerd om bij te dragen aan de EU 2020-strategie: "Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei". Deze strategie is gericht op het bevorderen van een concurrerende en duurzame land- en bosbouwsector die ‘meer bereikt met minder’. Doel van het EIP- AGRI is onder andere om bestaande initiatieven in de tuinbouw (en hun potentieel om water, materialen en bijproducten beter te hergebruiken of te recyclen) te beoordelen, innovatieve bedrijfsmodellen en succesverhalen uit verschillende delen van Europa te identificeren, en te bepalen hoe deze praktijken kunnen worden overgedragen op andere omstandigheden (locatie, productietype).  

Lees meer →

Bij Duijvestijn Tomaten vinden het niet alleen belangrijk om kwalitatief hoogwaardige tomaten te leveren, maar ook om deze met respect voor mens en natuur te telen, te oogsten en te verpakken. Om dat te waarborgen stellen we hoge eisen aan onszelf en laten we onze producten en diensten jaarlijks toetsen op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Afgelopen week zijn we wederom met vlag en wimpel geslaagd voor de audits en behouden we de certificaten voor GlobalGAP, Milieukeur, Tesco Nurture en Grasp. Daarnaast hebben we ook weer het BRC en IFS certificaat behaald voor de verpakkingshal. Dit zijn wereldwijd de belangrijkste certificeringen op het gebied van onder andere:

  • Voedselveiligheid, hygiëne, kwaliteit en traceerbaarheid
  • Milieu (in het bijzonder het verduurzamen van productieprocessen, het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen en het recyclen van afval en water)
  • Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers
 We zijn blij dat we met onze continue inspanningen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit wederom een hoog niveau van onze producten en diensten kunnen garanderen!

Lees meer →

Contact