Samenwerking

WUR

WUR (Wageningen University Research) is een belangrijke partner van ons. We werken op diverse gebieden intensief met ze samen, onder andere in het Glastuinbouw Inno20 project. Daarbij werken we aan nieuwe verdienmodellen voor de glastuinbouw, met een focus op nieuwe gewassen voor Nederlandse tuinbouwkassen. Maar ook begeleiden we onderzoeken van de WUR, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van autonoom telen en Artificial Intelligence. Ook vanuit onze eigen innovaties werken wij samen met de WUR. De IDkas® is bijvoorbeeld mede tot stand gekomen door deze intensieve samenwerking en kennisuitwisseling, net als onze biobased verpakkingen.

Groentegoed

Vanuit onze missie om op duurzame wijze kwalitatief hoogwaardig en gezond voedsel te produceren zijn we in 2018 een samenwerking aangegaan met Albert en Jeroen: bedenkers van gezonde voedselconcepten. Samen brachten we in 2019 Groentegoed op de Markt. Een nieuw soort beleg voor op brood, toast en als dip. Boordevol groenten, zonder e-nummers of conserveermiddelen. Groentegoed is verkrijgbaar bij supermarkten PLUS, SPAR en DekaMarkt, Rechtstreex, Landmarkt en Crisp.

Dutch Wasabi®

Innovatie zit voor ons niet alleen in het continu verbeteren en verduurzamen van onze processen en diensten. We zoeken ook altijd naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsvormen die toegevoegde waarde creëren. Sinds november 2018 zijn we aandeelhouder van Dutch Wasabi®, de eerste Nederlandse wasabi teler. Echte wasabi is moeilijk te kweken en is daarom erg duur. De felgroene pittige pasta die we bij sushi eten en ‘wasabi’ noemen, is in werkelijkheid vaak een mengsel van mierikswortel, suiker en zetmeel. Hoog tijd dus om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de authentieke smaak van echte wasabi.  

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)

Het innovatieprogramma SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en richt zich op grensverleggende innovaties die het sectorbelang dienen. Als partner en bestuurslid zijn we nauw betrokken met de projecten van SIGN, zowel inhoudelijk als operationeel. Als zodanig werken we samen met diverse partijen binnen en buiten de sector. Een goed voorbeeld is het project ‘Circulair bouwen met reststromen tuinbouw’ (in samenwerking met Gispen kantoorinrichting),  waarvoor start-up Fungalogic een akoestische belcel ontwikkelde, gemaakt van onze tomatenstengels.

Fresh Farma

Fresh Farma is een samenwerkingsverband met een aantal telers waarbij we nieuwe verdienmodellen testen. Zo experimenteren we onder andere met verschillende gewassen maar ook doen we ook proeven met nieuwe teelttechnieken, zoals bijvoorbeeld ons Vertical Farming project.

Greenport West-Holland

Sinds een aantal jaar werken we nauw samen met Greenport West-Holland, een regionaal samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Als bestuurslid en als een van de ondertekenaars van het innovatiepact van Greenport West-Holland werken we samen aan het behouden en versterken van de internationale toppositie van het Nederlandse tuinbouwcluster. Vanuit Greenport werken we onder andere aan de ontwikkeling van een T-shirt, gemaakt van onze tomaten.

Lentiz | MBO Oostland

Namens Duijvestijn Tomaten is Ted Duijvestijn sinds oktober 2019 aangesteld als eerste groene practor in Nederland. Vanuit Lentiz | MBO Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat: ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. Het practoraat zorgt er onder andere voor dat belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van mbo-studenten.

SOB Oostland

Wij zijn partner en bestuurslid van SOB Oostland, een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven. SOB Oostland zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van het voortgezet onderwijs. Meer specifiek verbindt het SOB scholen en bedrijven zodat leerlingen kunnen zien, proeven en ervaren wat een baan in een bepaalde sector inhoud. Het SOB ondersteunt onder andere door middel van snuffelstages, gastlessen, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en sollicitatietrainingen. Ook het project: ‘Hybride leren in de glastuinbouw’, waarbij leerlingen en studenten een actueel programma in moderne bedrijven volgen, wordt door SOB Oostland gecoördineerd.