Samenwerking

WUR

WUR (Wageningen University Research) is een belangrijke partner van ons. We werken op diverse gebieden intensief met ze samen, onder andere in het Glastuinbouw Inno20 project. Daarbij werken we aan nieuwe verdienmodellen voor de glastuinbouw, met een focus op nieuwe gewassen voor Nederlandse tuinbouwkassen. Maar ook begeleiden we onderzoeken van de WUR, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van autonoom telen en Artificial Intelligence. Ook vanuit onze eigen innovaties werken wij samen met de WUR. De IDkas® is bijvoorbeeld mede tot stand gekomen door deze intensieve samenwerking en kennisuitwisseling, net als onze biobased verpakkingen en de biodiversiteitsstrook langs de kas.

Dutch Wasabi®

Innovatie zit voor ons niet alleen in het continu verbeteren en verduurzamen van onze processen en diensten. We zoeken ook altijd naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsvormen die toegevoegde waarde creëren. Sinds november 2018 zijn we aandeelhouder van Dutch Wasabi®, de eerste Nederlandse wasabi teler. Echte wasabi is moeilijk te kweken en is daarom erg duur. De felgroene pittige pasta die we bij sushi eten en ‘wasabi’ noemen, is in werkelijkheid vaak een mengsel van mierikswortel, suiker en zetmeel. Hoog tijd dus om de authentieke smaak van echte wasabi naar Nederland te halen. Inmiddels is het assortiment uitgebreid met verse gember, kurkuma en yuzu en worden gebruikt door menig sterrenrestaurant. Bekijk hier de uitzending van BinnensteBuiten van KRO-NCRV over Dutch Wasabi®.

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)

Het innovatieprogramma SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en richt zich op grensverleggende innovaties die het sectorbelang dienen. Als partner en bestuurslid zijn we nauw betrokken met de projecten van SIGN, zowel inhoudelijk als operationeel. Als zodanig werken we samen met diverse partijen binnen en buiten de sector. Een goed voorbeeld is het project ‘Circulair bouwen met reststromen tuinbouw’ (in samenwerking met Gispen kantoorinrichting),  waarvoor start-up Fungalogic een akoestische belcel ontwikkelde, gemaakt van onze tomatenstengels. Ook kijken we met het programma ‘Circulaire Tuinbouw’ naar overige toepassingsmogelijkheden van reststromen zoals biostimulanten en meststoffen.

InnoGrowers

InnoGrowers is een samenwerkingsverband met een aantal telers waarbij we nieuwe verdienmodellen testen. Zo werken we samen aan diverse teeltprojecten, zoals het Hollande Passievrucht project (verkoop via Dutch Wasabi) en katoen, maar ook kijken we verder in de voedselketen en werken we met het Algenproject aan het verduurzamen van de visteelt door algen te verwerken tot aquacultuur producten.
InnoGrowers werkt samen met diverse sectoren, waaronder de cosmetische en farmaceutische industrie. 

Greenport West-Holland

Sinds een aantal jaar werken we nauw samen met Greenport West-Holland, een regionaal samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Als bestuurslid en als een van de ondertekenaars van het innovatiepact van Greenport West-Holland werken we samen aan het behouden en versterken van de internationale toppositie van het Nederlandse tuinbouwcluster. Vanuit Greenport werken we onder andere aan de ontwikkeling van een T-shirt, gemaakt van onze tomaten en de biodiversiteitsstrook langs de kas.

Hogeschool Inholland

Ook werken wij nauw samen met Hogeschool Inholland Delft. De voltijdsopleiding en de deeltijdsopleiding Tuinbouw & Agribusiness sluit nauw aan bij ons werkveld en we begeleiden jaarlijks dan ook veel scholieren bij hun (afstudeer)stage of opdracht. Ook leiden we jonge talenten op en begeleiden ze met een meerjarenplan. Regelmatig geven we ook gastcolleges en presentaties. 

Lentiz | MBO Oostland

Namens Duijvestijn Tomaten is Ted Duijvestijn sinds oktober 2019 aangesteld als eerste groene practor in Nederland. Vanuit Lentiz | MBO Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat: ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. Het practoraat zorgt er onder andere voor dat belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van mbo-studenten. Daarnaast bieden we ieder schooljaar diverse BOL en BBL leerplaatsen aan.