Innovaties

“Wij zoeken continu naar nieuwe systemen en nieuwe manieren om onze producten, diensten en processen te verbeteren en te verduurzamen.”

Duijvestijn Tomaten staat internationaal bekend om zijn duurzame innovaties. Een aantal daarvan zijn ook bekroond met verschillende prijzen. Zo werd de ID Kas® in 2014 verkozen tot Overall Winner van de GreenTech Awards, een belangrijke internationale milieuprijs. Voor het realiseren van de ID Kas® en mede door onze inspanningen op het gebied van aardwarmte, werden we in 2015 verkozen tot beste tomatenteler van de wereld tijdens het Tomato Inspiration Event in Berlijn.

Wij zijn erg trots op deze erkenningen. Ze stimuleren ons om onze processen, producten en diensten te blijven vernieuwen en verbeteren en zo actief bij te dragen aan een gezondere wereld.

Geothermie

Om ons energieverbruik terug te dringen besloten we als een van de eerste telers van Nederland onze kassen te verwarmen met geothermische energie (aardwarmte), op dat moment nog vrij uniek in de tuinbouw. Samen met geologen en studenten van de Technische Universiteit Delft op het gebied van mijnbouw bedachten we een uniek ontwerp voor de realisatie van dit project. Na jaren voorbereiden werd in 2010 de eerste paal geslagen en kon de installatie in 2011 in gebruik worden genomen. Door het gebruik van aardwarmte besparen we jaarlijks 7 tot 8 miljoen kuub aardgas en gebruiken we praktisch geen fossiele brandstoffen meer. Om er toch voor te zorgen dat onze tomatenplanten goed kunnen groeien, maken we gebruik van rest-CO2 van fabrieken uit onder meer de haven van Rotterdam. Deze wordt gezuiverd en via pijpleidingen naar onze kassen getransporteerd. Wij besparen dus niet alleen op fossiele brandstoffen, wij consumeren ook nog eens een grote hoeveelheid CO2 dat door industriële processen anders in de atmosfeer terecht zou komen.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van geothermie zijn wij lid van Geothermie Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die in de geothermie werkzaam zijn. Meer informatie over geothermie en de effecten van aardwarmtewinning op de omgeving vind je hier.

ID Kas®

Speciaal voor de ontwikkeling van nieuwe tomatenrassen en energiebesparende teeltmethodes ontwierpen we een compleet nieuw en revolutionair kasconcept: de ID Kas®. De volledig nieuwe constructie maakt het mogelijk om meer licht toe te laten dan de tot nu toe gebouwde kassen. Door de enorme isolatiecapaciteit is het mogelijk om 60% energie te besparen, laagwaardige warmte toe te passen en een hogere productiviteit te realiseren. De ID Kas® is het eerste hightech kasconcept voor een circulair teelsysteem. In dit research center worden nieuwe rassen uitvoerig getest op resistenties,  houdbaarheid en veerkrachtigheid.

Biobased verpakkingen

Wij streven ernaar om uiteindelijk al onze processen circulair te maken. Naast het terugdringen van ons energieverbruik doen we er dan ook alles aan om onze afvalstromen maximaal te benutten. De hoeveelheid papier en karton van de tomatenverpakkingen aan de ene kant en het groenafval uit de kassen aan de andere kant, inspireerde ons om te kijken of we van plantenresten verpakkingsmateriaal konden maken. Samen met de WUR onderzochten we de mogelijkheden en dat resulteerde uiteindelijk in diverse soorten biobased verpakkingen. Daarnaast onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om kledingstukken van tomatenvezels te ontwikkelen.

Vertical Farming

De wereldpopulatie bestaat volgens de VN in 2050 uit bijna 10 miljard mensen. Om al deze mensen straks te kunnen voeden zijn slimmere voedselsystemen nodig. Sinds december 2018 doen wij dan ook proeven met vertical farming: het verticaal opkweken van gewassen. We testen diverse gewassen en kijken wat de ideale omstandigheden zijn. Voordeel van deze teelttechniek is dat je op een relatief klein oppervlak meer kunt produceren; je veel dichter bij de afzetmarkt zit en dus minder transport nodig hebt; je alles heel precies kunt sturen, zodat er praktisch niks wordt verspild en de kans op ziekten en plagen bijna nihil is.

Duurzame droogoven

Soms is het aanbod tomaten zo groot, dat er geen klant voor is. En dat is zonde, want er is niets mis met de kwaliteit van de tomaten. Om verspilling terug te dringen ontwikkelden we een bijzondere droogoven die deze overschotten direct uit de kas droogt tot smaakvolle en kwalitatief hoogwaardige eindproducten, zoals gedroogde tomaten en tapenades. De warmte voor deze machine komt van de gewonnen aardwarmte.
De laatste jaren zijn we echter steeds meer gaan kijken naar manieren om overschotten te voorkomen. Onder andere door het implementeren van diverse digitale innovaties in onze kassen (zoals datagedreven precisieteelt) zijn we steeds beter geworden in het maken van oogstprognoses. We kunnen dus veel beter inschatten hoeveel tomaten we in een bepaalde week kunnen verwachten en kunnen daar vervolgens tijdig op anticiperen.
Hierdoor hoeven we de droogoven nauwelijks meer te gebruiken, maar we kunnen op aanvraag wel gedroogde tomaten leveren.