Duijvestijn Tomaten


Duijvestijn Tomaten en LogiFour maken gebruik van
projecten met steun uit het Europees Sociaal Fonds.

Duurzaam… voor een gezondere wereld

Zo werkt Duijvestijn Tomaten...

Een nieuwe manier van denken over je bedrijfsvoering, je product en vooral wat je nog meer kunt met de hulpmiddelen die je gebruikt om je product te maken. De aardwarmte die wij aan de aarde onttrekken om onze kassen te verwarmen, kunnen we bijvoorbeeld prima nog een keer gebruiken voordat die (afgekoelde) warmte weer terug de grond in gaat. Daarnaast experimenteren we met onze groenafval stromen: van de plantenresten uit de kassen maken we verschillende soorten verpakkingen. Ons streven is om al onze processen uiteindelijk circulair te maken.

...Maatschappelijk betrokken...

We zijn ons bewust van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. We doen dan ook ons best om de wereld een klein beetje beter te maken. Niet alleen door onze negatieve impact te verkleinen (door te verduurzamen), maar ook door onze positieve impact te vergroten. Dat doen wij onder andere door regelmatig bij te dragen en/ of deel te nemen aan maatschappelijke projecten en lokale initiatieven, maar ook door op landelijk niveau mee te denken over de bio-based economy. 

...Aan een gezondere wereld...

Door het gebruik van aardwarmte besparen wij ruim 5,5 miljoen kuub aardgas per jaar en gebruiken wij geen van fossiele brandstoffen meer. Om goed te kunnen groeien hebben de tomatenplanten echter CO2 nodig. Aangezien we deze niet zelf verstoken maken we gebruik van rest-CO2 van fabrieken uit onder meer de haven van Rotterdam. Deze wordt gezuiverd en via pijpleidingen naar de kassen getransporteerd. Wij besparen dus niet alleen op fossiele brandstoffen, wij consumeren ook nog eens een grote hoeveelheid CO2 dat door industriële processen anders in de atmosfeer terecht zou komen. 

 

Laatste nieuwsberichten...

 • Onder grote belangstelling is Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten op 2 oktober jl. geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland. Vanuit Lentiz | MBO Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. De bijeenkomst vond plaats bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.   Het practoraat zorgt er onder andere voor dat de belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van mbo-studenten. Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van innovatieve kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van mbo-opleidingen.   Veel veranderingen in nabije toekomt “We staan aan de vooravond van veel nieuwe ontwikkelingen en veranderingen voor zowel onderwijs als ondernemers”, benadrukt Ted Duijvestijn. “Daarnaast is het mijn wens de wereld elke dag een stukje gezonder te maken”. Niet alleen denkt hij daarbij aan de gezondheid van mensen (voeding), maar ook aan meer duurzame en circulair functionerende wereld. ‘Transities (energie, klimaat, voeding, etc.) zijn aan de orde van de dag en samen gaan we naar een next level’. Niet alleen theoretisch maar ook praktisch vernuft is daarbij nodig. Onderwijs is daarbij een uiterst belangrijk middel.   Mijn grootste motivatie als practor is de nieuwe generatie. Zonder hen gaat het niet. Die nieuwe generatie is al bezig zich voor te bereiden op de toekomst: denk aan gaming, robotica en andere technologische innovaties. Al die vaardigheden moeten we inzetten. ‘Kom met mij op ontdekkingstocht en sluit je aan. Ik wil graag bijdragen aan onze toekomstmakers en ambassadeurs’.   Samenwerken Lentiz | MBO Oostland is zeer verheugd met Ted Duijvestijn als practor. Als glastuinbouwteler uit Pijnacker kent hij de collega’s en hun bedrijven in het Oostland. Zijn netwerk betreft niet alleen de regio Oostland, ook daarbuiten en internationaal heeft hij veel contacten. Hij werkt nauw samen met de Greenport West Holland. Binnen het practoraat hebben de WUR Glastuinbouw en Delphy een prominente rol. Het is hun taak om de experimenten met datagestuurd telen (Klaas van Egmond) en fossielvrij telen (Eric Poot) naar mbo-niveau te vertalen. Op deze wijze krijgt de sector maximaal invloed bij kennisontwikkeling, kennisdeling en dit aan te laten sluiten bij de praktijk van de dag.   Lees het hele bericht hier
 • Na vijftien jaar enkel bereikbaar te zijn geweest via een ‘noodpad’, hebben Duijvestijn Tomaten en verpakkingsbedrijf LogiFour eindelijk een eigen uitrit naar de nieuwe Komkommerweg gekregen. De nieuwe ontsluiting betekent ook dat de tomatenteler op papier is verhuisd: van Overgauwseweg 46A naar Komkommerweg 25 in Pijnacker.   Al tijdens de bouw van het kassencomplex in 2004 lagen er plannen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de aanleg van de nieuwe Komkommerweg. “Dat was onder andere de reden dat we toentertijd op deze locatie zijn gaan bouwen”, zegt Ted Duijvestijn. “Het adres aan de Overgauwseweg is altijd tijdelijk geweest.”   Waarom het zo lang heeft geduurd voordat de weg eindelijk werd aangelegd weet hij niet. “We zijn vooral heel blij dat we door de aansluiting op de Komkommerweg veel beter bereikbaar zijn. (Vracht)verkeer hoeft nu niet meer over de smalle Overgauwseweg te manoeuvreren, maar kan via de rotonde op de N470 meteen de Komkommerweg oprijden.”   Het duurt wellicht nog wel even voordat het nieuwe adres zichtbaar is in Google Maps of in andere navigatieprogramma's. De oude ingang aan de Overgauwseweg blijft vooralsnog open tot 1 oktober 2019.   Nieuw adres Duijvestijn Tomaten / LogiFour: Komkommerweg 25 2641 NH Pijnacker  
 • Tomatenteler Ted Duijvestijn uit Pijnacker is uitgeroepen tot beste praktijkopleider van de provincie Zuid-Holland op het gebied van voedsel, groen en gastvrijheid. Dat meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

    De prijs is ingesteld door het ministerie van Onderwijs. Daarmee wordt het belang onderstreept van het praktijkonderwijs voor de bijna 500.000 mbo-studenten in Nederland. Goede praktijkbegeleiders kunnen daarbij  het verschil maken. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.   Ted Duijvestijn is blij verrast met de prijs: “Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons leren in de praktijk. Op de werkvloer leren ze praktische en sociale vaardigheden en krijgen ze een goed beeld hoe werken in de praktijk er aan toe gaat. Bovendien ervaren ze op deze manier hoe divers en uitdagend de tuinbouwsector is. Dat is hard nodig want door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om toekomstige medewerkers zo vroeg mogelijk aan ons bedrijf te binden. Andersom leren wij ook van hen. Ze brengen nieuwe inzichten en kennis en een frisse blik mee.”

  1600 voordrachten

  De SBB helpt studenten aan een praktijkopleiding met uitzicht op een baan. Dankzij de samenwerking kunnen bedrijven ook in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. Greenport West-Holland, waar Duijvestijn ook bestuurslid is, zegt trots te zijn op de nominatie van deze actieve tuinbouwondernemer uit de regio. In totaal ontving de jury 1600 voordrachten. De uiteindelijke winnaars worden op 18 november bekend gemaakt en mogen zich een jaar lang het beste leerbedrijf en beste praktijkopleider van Nederland noemen.

   
  Bron: AD
 • Minister Schouten presenteerde onlangs haar visie op de toekomst van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Haar boodschap was duidelijk, ze wil de omslag naar een kringlooplandbouw nu inzetten, waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Deze visie van de minister sluit naadloos aan op onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Duijvestijn Tomaten werd dan ook gevraagd om te laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet.   Inspirerend voorbeeld Minister Schouten noemde onder andere Duijvestijn Tomaten een inspirerend voorbeeld en tegelijkertijd een voorbode van de omslag die we maken. Schouten licht dit toe in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In het e-zine LNV in Beeld Visie LNV, waarin naast Duijvestijn Tomaten ook andere duurzame ondernemers in de sector aan het woord komen, zegt ze daarover: “De mensen in het magazine inspireren mij […] en naar ik hoop ook u. Ze hadden een goed idee, een passie, expertise. En maakten er werk van.”   Het filmpje over Duijvestijn Tomaten, is hier te zien of of bekijk hem op Youtube.   Visie in het kort De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. Hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Meer over de visie van de minister is hier te vinden (inclusief link naar beleidsnota).  
Lees meer nieuwsberichten  →