Duijvestijn Tomaten wordt onderdeel van The Flavour Farm (Cibus Capital) en vormt basis voor Europees netwerk in duurzame groenteproductie

kassen-met-led-lampen

Met het onderbrengen van Duijvestijn Tomaten binnen The Flavour Farm breekt er voor het bedrijf een nieuwe fase aan. Het is de eerste stap in de opbouw van een Europees netwerk van hoogwaardige teeltlocaties. The Flavour Farm richt zich op de duurzame, lokale en jaarronde teelt van groenten onder glas naar het model van het bedrijf uit Pijnacker.

“De overname van Duijvestijn Tomaten is onze eerste stap. Duijvestijn is een topspeler in de duurzame teelt van premium tomaten en zal een hoofdrol gaan spelen in onze verdere activiteiten. The Flavour Farm en Duijvestijn delen dezelfde waarden die de basis zullen vormen voor de verdere groei van het bedrijf, licht CEO Gert van Straalen van The Flavour Farm de overname toe.

De directie van Duijvestijn Tomaten is blij met deze stap. Algemeen directeur Ad van Adrichem geeft aan dat de tomatenproducent al langer kijkt naar haar rol in de toekomstige internationale glasgroentemarkt. “Wij maken hiermee een strategische keuze in een veranderende markt waarin internationale samenwerking belangrijker wordt. Met deze samenwerking verwachten we dat ons bedrijf verder kan consolideren, groeien en floreren. Wij zien veel ruimte in Europa om onze duurzame productiewijze uit te rollen. Daar willen we als onderdeel van The Flavour Farm een mooie bijdrage aan leveren.”

Verduurzaming internationale voedselvoorziening

The Flavour Farm is een nieuw portfoliobedrijf van Cibus Fund II, een Brits investeringsfonds met agrarische roots dat investeert in ondernemingen die een significante bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de internationale voedselvoorziening. The Flavour Farm richt zich binnen het Cibus Fund II volledig op de hightech glasgroenteteelt in Europa. De duurzame wijze waarop Duijvestijn Tomaten werkt en produceert vormt de blauwdruk voor toekomstige vestigingen van The Flavour Farm. De tomatenkwekerij is nagenoeg CO2-neutraal. De ambitie is om vergelijkbare teeltbedrijven te realiseren. Enerzijds door acquisities en anderzijds via nieuwe vestigingen in onder meer Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Midden- en Oost-Europa.

“In deze landen is vaak meer vraag naar verse lokaal geteelde groenten en fruit dan dat er aanbod is. Ook leeft hier de wens om meer zelfvoorzienend te zijn in voedselproductie”, vertelt Van Straalen. “Wij zien Duijvestijn Tomaten als centre of excellence als het gaat om duurzame, lokale en fossielvrije voedselproductie. Het bedrijf blijft onder dezelfde naam en met dezelfde filosofie tomaten van premium kwaliteit produceren. Daarnaast krijgt de huidige directie een belangrijke rol in advies en begeleiding van onze verdere activiteiten.”

Toekomstvisie

Op dit moment staat er een uitstekend jong managementteam in Pijnacker. Dit is daarom een mooi moment om het familiebedrijf naar een volgende fase te brengen, vinden de vijf aandeelhouders. Van Adrichem: “Met deze stap is de continuïteit van Duijvestijn Tomaten voor de langere termijn gewaarborgd. Dat is ook goed voor onze afnemers. Zij kunnen blijven rekenen op de kwaliteit en leveringsgaranties die ze van ons gewend zijn.” Daarnaast kan het bedrijf als onderdeel van Flavour Farm straks op grotere schaal werken aan huidige projecten als het verwaarden van reststromen en het vergroten van biodiversiteit in de land- en tuinbouwgebieden. “Dat past in onze visie op de toekomst en hoe we de wereld achter willen laten voor toekomstige generaties. We zijn trots dat ons DNA straks het fundament vormt voor de glasgroentebedrijven onder The Flavour Farm”, aldus Van Adrichem.

Voor The Flavour Farm is het uitgangspunt dat alle toekomstige vestigingen in hun energieverbruik zo goed als onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden ter plaatse. Verder zullen deze ondernemingen elk onder een lokale naam opereren en de producten op de thuismarkt afzetten.

Vóór het verschijnen van dit persbericht is het voltallige personeel van Duijvestijn Tomaten op de hoogte gesteld van de overname en de inzet is dat er niets wijzigt in de arbeidsrelatie en de bedrijfscultuur.  

Over Cibus Fund:

Cibus Capital is in 2016 opgericht in London en adviseert inzake investeringen door de Cibus Fondsen in toonaangevende bedrijven in de agro- en foodindustrie. Cibus heeft inmiddels meer dan USD 1 miljard aan kapitaal opgehaald en wil met zijn investeringen bijdragen aan het verduurzamen van de voedselproductie in zowel Europa, de USA en OECD landen. Hierbij ligt de focus op innovatieve bedrijven die deze transitie kunnen realiseren en versnellen. In de portefeuille van Cibus is plaats voor zowel primaire producenten als leveranciers van duurzame productiesystemen en diensten. The Flavour Farm is hierbij door Cibus gelanceerd als specialist in de hightech glasgroenteteelt in Europa.

Over Duijvestijn Tomaten:

Duijvestijn Tomaten is opgericht in 1963 en teelt in Pijnacker op 25 hectare jaarlijks ongeveer 17 miljoen kilo tomaten. De tomaten worden geleverd aan supermarkten, foodservice bedrijven, groothandelaren en speciaalzaken in heel Europa en worden verpakt in het eigen verpakkingsbedrijf LogiFour. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering en zijn ook verankerd in de kernwaarden. Sinds 2011 worden de kassen verwarmd met aardwarmte en sinds 2019 liggen er ruim 2.500 zonnepanelen op het dak. Hierdoor produceert het bedrijf nagenoeg COneutraal. Daarnaast zet Duijvestijn Tomaten maximaal in op biologische gewasbescherming door het natuurlijke ecosysteem in de kas te onderhouden en zet het bedrijf zich in om alle processen circulair te maken.