Pilot méér biodiversiteit in en om de kas

Duijvestijn Tomaten is samen met de WUR, Greenport West-Holland, de provincie Zuid-Holland en 3 collega telers afgelopen seizoen gestart met de pilot “méér biodiversiteit in en om de kas”. Doel hiervan is om te kijken hoe we als tuinbouw kunnen zorgen voor meer biodiversiteit in en om de kassen, zonder dat de plantgezondheid van de teelt in de kas in gevaar komt. 

Plaaginsecten

Het vergroten van meer biodiversiteit, kan tot gevolg  hebben dat er ook meer (plaag)insecten in de kas verschijnen. In de kas werken we ook samen met nuttige insecten om plagen het hoofd te kunnen bieden. Wanneer de plaagdruk echter te hoog wordt, kunnen deze natuurlijke vijanden dit niet meer aan en dat betekent dat er in de kas naar chemische middelen moet worden gegrepen om het gewas te beschermen. En dat is wel het laatste wat we willen. Bovendien schiet het dan zijn doel voorbij.

Pilot

Dus zijn we een pilot gestart. Om te kijken hoe en of we dit enigszins kunnen sturen. We hebben een flink aantal m2 ingezaaid en geplant met een speciaal mengsel van inheemse bloemen en planten, dat gunstig is voor nuttige insecten (natuurlijke vijanden) en minder gunstig voor plaaginsecten (insecten die schadelijk zijn voor gewassen). Door te monitoren wat de effecten zijn, kunnen we straks heel gericht de biodiversiteit rondom onze kassen vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van het biologische evenwicht in de kas. Win-win dus! Deze pilot loopt tot en met najaar 2027. 

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Biodiversiteit is belangrijk om de aarde en haar ecosystemen gezond te houden. De laatste jaren gaat het niet zo goed met de biodiversiteit en dreigen vele soorten planten en dieren uit te sterven. Met deze pilot verzamelen we waardevolle informatie dat kan worden toegepast op alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland en daarbuiten. Zo dragen we bij aan een grotere biodiversiteit, waarbij zowel mens als natuur profiteren.

Meer informatie over deze pilot