Ted Duijvestijn geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland

Onder grote belangstelling is Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten op 2 oktober jl. geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland. Vanuit Lentiz | MBO Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. De bijeenkomst vond plaats bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Het practoraat zorgt er onder andere voor dat de belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van mbo-studenten. Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van innovatieve kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van mbo-opleidingen.

Veel veranderingen in nabije toekomt

“We staan aan de vooravond van veel nieuwe ontwikkelingen en veranderingen voor zowel onderwijs als ondernemers”, benadrukt Ted Duijvestijn. “Daarnaast is het mijn wens de wereld elke dag een stukje gezonder te maken”. Niet alleen denkt hij daarbij aan de gezondheid van mensen (voeding), maar ook aan meer duurzame en circulair functionerende wereld. ‘Transities (energie, klimaat, voeding, etc.) zijn aan de orde van de dag en samen gaan we naar een next level’. Niet alleen theoretisch maar ook praktisch vernuft is daarbij nodig. Onderwijs is daarbij een uiterst belangrijk middel.

Mijn grootste motivatie als practor is de nieuwe generatie. Zonder hen gaat het niet. Die nieuwe generatie is al bezig zich voor te bereiden op de toekomst: denk aan gaming, robotica en andere technologische innovaties. Al die vaardigheden moeten we inzetten. ‘Kom met mij op ontdekkingstocht en sluit je aan. Ik wil graag bijdragen aan onze toekomstmakers en ambassadeurs’.

Samenwerken

Lentiz | MBO Oostland is zeer verheugd met Ted Duijvestijn als practor. Als glastuinbouwteler uit Pijnacker kent hij de collega’s en hun bedrijven in het Oostland. Zijn netwerk betreft niet alleen de regio Oostland, ook daarbuiten en internationaal heeft hij veel contacten. Hij werkt nauw samen met de Greenport West Holland. Binnen het practoraat hebben de WUR Glastuinbouw en Delphy een prominente rol. Het is hun taak om de experimenten met datagestuurd telen (Klaas van Egmond) en fossielvrij telen (Eric Poot) naar mbo-niveau te vertalen. Op deze wijze krijgt de sector maximaal invloed bij kennisontwikkeling, kennisdeling en dit aan te laten sluiten bij de praktijk van de dag.

Lees het hele bericht hier