Privacyverklaring

Duijvestijn Tomaten respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring is van toepassing als u een bezoeker van deze website, klant, leverancier, (toekomstige) medewerker of een andere zakelijke relatie bent. Duijvestijn Tomaten draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Duijvestijn Tomaten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail dan wel afgeleid zijn van social media, zoals LinkedIn, als u daarvoor toestemming hebt gegeven.


Waarom we uw gegevens nodig hebben

Duijvestijn Tomaten  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld factuurgegevens voor de belastingdienst.


Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Duijvestijn Tomaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, het gerechtvaardigd belang en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Duijvestijn Tomaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uitdrukkelijke toestemming van u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duijvestijn Tomaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, maar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van organisaties en bronnen die op onze site worden genoemd.

In kaart brengen websitebezoek

Duijvestijn Tomaten gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Duijvestijn Tomaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te allen tijde verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@duijvestijntomaten.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Duijvestijn Tomaten  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van Duijvestijn Tomaten  via info@duijvestijntomaten.nl. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Externe diensten en content op onze website

Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of knoppen) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Duijvestijn Tomaten verbonden is aan deze andere websites of hun eigenaars. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving door deze derde partijen.

Contact

Voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u gebruik maken van ons contactformulier op de website of rechtstreeks contact opnemen via info@duijvestijntomtaten.nl

Adresgegevens Duijvestijn Tomaten:
Komkommerweg 25
2641 NH Pijnacker
Nederland
+31 (0)31 15 36 20 760

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan de website regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van eventuele updates.

De hier getoonde versie is van 16 maart 2020.