Duurzaam telen

  Home » Duijvestijn Tomaten » Duijvestijn Kwekerij » Duurzaam telen

Duijvestijn Kwekerij – Duurzaam telen

Duurzaamheid betekent voor Duijvestijn Tomaten de wijze waarop omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen. Duurzaam gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen is het op dusdanige wijze benutten van hulpbronnen, waarbij ze voor toekomstige generaties beschikbaar blijven, of vervangen worden door gelijkwaardige alternatieven. Oftewel duurzaam telen.

 

Aangezien de glastuinbouwsector en daarbij ook Duijvestijn Tomaten gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen, is een aantal jaar geleden al gestart om een strategie in te voeren die er niet alleen voor zorgt dat er op een kosten efficiënte manier geteeld wordt. Maar juist ook op een manier dat het zo min mogelijk fossiele brandstoffen verbruikt. En dat de natuurlijke groei van tomaten zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

Het duurzaam telen van tomaten?

Om tomatenplanten te laten groeien hebben ze naast warmte en licht, water en voedingsstoffen nodig. Deze neemt de plant op met behulp van zijn wortels. De planten staan op een substraat (steenwol). Hierdoor kan het aanbod van water en voedingsstoffen volledig worden afgestemd op de behoefte van de plant. De verspilling van water en voedingsstoffen is hierdoor bijna nihil. Het steenwol wordt vervaardigd door leverancier Grodan. Dit substraat dient als buffer zodat de plant altijd water tot zijn beschikking heeft.

Op een zuinige wijze met water omspringen

Het water wat de tomatenplanten krijgen is geen leidingwater, maar regenwater. Vanaf de duurzame visie is dat natuurlijk logisch. Op het bedrijf zijn daarom ontwikkelingen getroffen, zodat het regenwater wat op de kas valt, op te vangen is in grote silo’s. Maar deze silo’s zijn niet voldoende voor Duijvestijn Tomaten om volledig te voldoen aan de duurzame visie die zij hebben. In de winter valt er namelijk meer regen dan er opgevangen kan worden en in de zomer is er wel eens te weinig water beschikbaar.

 

Daarom heeft Duijvestijn Tomaten geïnvesteerd in een ondergrondse wateropslag. Dit houdt in dat er een installatie aanwezig is die het overtollig regenwater in de grond kan pompen en het hier in de zomer ook weer uit kan halen. Dit water wordt opgeslagen tussen verschillende grondlagen waardoor het als een grote ‘bel’ geïsoleerd zit en het niet vervuild kan raken.

Welke duurzame warmtebronnen zijn er?

Naast het optimaliseren van het wortelmilieu wordt er ook getracht om de overige factoren die bepalend zijn voor de groei van een plant te controleren. Naast voedingstoffen en water zijn dit: licht, temperatuur en CO2. Voor de hoeveelheid licht zijn we afhankelijk van het aanbod van de zon, maar op de temperatuur kunnen we meer invloed uitoefenen. Op ‘koude’ dagen wordt de verwarming aangezet om de ideale temperatuur te bereiken terwijl op warme dagen de ramen open worden gezet om een teveel aan zonnewarmte af te luchten.

 

Om warmte in de kas te krijgen zijn er verschillende bronnen die aangesproken kunnen worden. Bij Duijvestijn Tomaten hebben we als een van de eerste glastuinbouwbedrijven gekozen voor aardwarmte. Door deze keuze kunnen we nu eerlijk zeggen dat we echt duurzaam telen… voor een gezondere wereld.

Contact

Recente reactie’s