Biologische gewasbescherming

  Home » Duijvestijn Tomaten » Duijvestijn Kwekerij » Biologische gewasbescherming

Biologische gewasbescherming van ziekten en plagen

Om de planten en vruchten te beschermen tegen ziekten en plagen, wordt er gebruik gemaakt van biologische gewasbescherming. Biologische gewasbescherming is het bestrijden van ziekten en plagen met nuttige organismen (natuurlijke vijanden) en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Hierin worden drie groepen nuttige organismen onderscheiden:
 

  • Predatoren (o.a.: roofmijten, roofwantsen, roofkevers, roofvliegen en galmuggen)
  • Parasieten (o.a.: sluipwespen en sluipvliegen)
  • Micro-organismen (o.a.: aaltjes, schimmels en bacteriën)

 

 

 

 

 

Tegen iedere plaag/ziekte wordt gericht een natuurlijke vijand ingezet. De bedoeling van het inzetten van een natuurlijke vijand is dat er een natuurlijk evenwicht in de kas ontstaat, waarbij de plaag door de natuurlijke vijand dusdanig onder controle wordt gehouden zodat er geen noemenswaardige schade ontstaat aan het gewas en aan de tomaten. Aan het begin van een teeltseizoen wordt er op het bedrijf zelf een plaag ingezet om een populatie op te bouwen. Vervolgens worden er natuurlijke vijanden ingezet totdat er een natuurlijk evenwicht ontstaan.

Contact

Recente reactie’s