Aardwarmte

  Home » Duijvestijn Tomaten » Aardwarmte

Aardwarmte

Fossielvrij verwarmen

Om ons energieverbruik terug te dringen besloten we een aantal jaar geleden om als een van de eerste telers van Nederland onze kassen te gaan verwarmen met geothermische energie – aardwarmte, op dat moment nog vrij uniek in de tuinbouw.

 

Samen met geologen en studenten van de Technische Universiteit Delft op het gebied van mijnbouw bedachten we een uniek ontwerp voor de realisatie van dit project.

 

Na jaren voorbereiden werd in 2010 de eerste paal geslagen en kon de installatie in 2011 in gebruik worden genomen.

 

Door het gebruik van aardwarmte besparen we jaarlijks 5,5 miljoen kuub aardgas en wordt er geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen.

 

Hoe werkt aardwarmte?

Bij aardwarmte wordt de warmte benut die zich op grote diepte (tot wel 2.500 meter) onder de aardbodem bevindt. Deze warmte is in de vorm van water opgeslagen in zand- en poreuze steenlagen. Dit water zit diep genoeg om warm te blijven, maar ook weer niet te diep, waardoor het wel naar de oppervlakte gepompt kan worden.

 

Dit gebeurt door naar de aardlaag te boren waar het water in zit. Vanuit deze laag wordt het warme water naar de oppervlakte gepompt. Daar gaat het warme water door een warmtewisselaar heen. In deze warmtewisselaar wordt de warmte van het opgepompte water afgegeven aan een tweede waterstroom. Deze tweede waterstroom wordt gebruikt voor het verwarmingssysteem van de kassen. Het opgepompte water wordt daarna weer terug gepompt de aardlaag in om daar weer op te warmen voor hergebruik.

 

Panorama Duijvestijn Tomaten Aardwarmte

Wij telen CO2 negatief

Als mensen lucht inademen, wordt er door de longen zuurstof uitgehaald en gebruikt als energie. Met het uitademen is er aan de lucht CO2 toegevoegd. Bij planten is dit proces precies omgekeerd. Planten absorberen de CO2 en zetten deze onder invloed van licht, water en suikers om in zuurstof. Ze hebben dus allemaal CO2 nodig om goed te kunnen groeien. Meestal wordt daarvoor (een deel van) de CO2 gebruikt die vrijkomt bij het verstoken van fossiele brandstoffen om de kassen te verwarmen. Dat is bij ons niet mogelijk, omdat wij geen fossiele brandstoffen verstoken.

 

Om er toch voor te zorgen dat onze tomatenplanten goed kunnen groeien, maken we gebruik van rest-CO2 van fabrieken uit onder meer de haven van Rotterdam. Deze wordt gezuiverd en via pijpleidingen naar onze kassen getransporteerd. Wij besparen dus niet alleen op fossiele brandstoffen, wij consumeren ook nog eens een grote hoeveelheid CO2 dat door industriële processen anders in de atmosfeer terecht zou komen.