Archive for the ‘Nieuws’ Category

  Home » Nieuws » "

Na vijftien jaar enkel bereikbaar te zijn geweest via een ‘noodpad’, hebben Duijvestijn Tomaten en verpakkingsbedrijf LogiFour eindelijk een eigen uitrit naar de nieuwe Komkommerweg gekregen. De nieuwe ontsluiting betekent ook dat de tomatenteler op papier is verhuisd: van Overgauwseweg 46A naar Komkommerweg 25 in Pijnacker. Al tijdens de bouw van het kassencomplex in 2004 lagen er plannen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de aanleg van de nieuwe Komkommerweg. “Dat was onder andere de reden dat we toentertijd op deze locatie zijn gaan bouwen”, zegt Ted Duijvestijn. “Het adres aan de Overgauwseweg is altijd tijdelijk geweest.” Waarom het zo lang heeft geduurd voordat de weg eindelijk werd aangelegd weet hij niet. “We zijn vooral heel blij dat we door de aansluiting op de Komkommerweg veel beter bereikbaar zijn. (Vracht)verkeer hoeft nu niet meer over de smalle Overgauwseweg te manoeuvreren, maar kan via de rotonde op de N470 meteen de Komkommerweg oprijden.” Het duurt wellicht nog wel even voordat het nieuwe adres zichtbaar is in Google Maps of in andere navigatieprogramma's. De oude ingang aan de Overgauwseweg blijft vooralsnog open tot 1 oktober 2019. Nieuw adres Duijvestijn Tomaten / LogiFour: Komkommerweg 25 2641 NH Pijnacker 

Lees meer →

Tomatenteler Ted Duijvestijn uit Pijnacker is uitgeroepen tot beste praktijkopleider van de provincie Zuid-Holland op het gebied van voedsel, groen en gastvrijheid. Dat meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 De prijs is ingesteld door het ministerie van Onderwijs. Daarmee wordt het belang onderstreept van het praktijkonderwijs voor de bijna 500.000 mbo-studenten in Nederland. Goede praktijkbegeleiders kunnen daarbij  het verschil maken. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Ted Duijvestijn is blij verrast met de prijs: “Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons leren in de praktijk. Op de werkvloer leren ze praktische en sociale vaardigheden en krijgen ze een goed beeld hoe werken in de praktijk er aan toe gaat. Bovendien ervaren ze op deze manier hoe divers en uitdagend de tuinbouwsector is. Dat is hard nodig want door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om toekomstige medewerkers zo vroeg mogelijk aan ons bedrijf te binden. Andersom leren wij ook van hen. Ze brengen nieuwe inzichten en kennis en een frisse blik mee.”

1600 voordrachten

De SBB helpt studenten aan een praktijkopleiding met uitzicht op een baan. Dankzij de samenwerking kunnen bedrijven ook in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. Greenport West-Holland, waar Duijvestijn ook bestuurslid is, zegt trots te zijn op de nominatie van deze actieve tuinbouwondernemer uit de regio. In totaal ontving de jury 1600 voordrachten. De uiteindelijke winnaars worden op 18 november bekend gemaakt en mogen zich een jaar lang het beste leerbedrijf en beste praktijkopleider van Nederland noemen.

 
Bron: AD

Lees meer →

Minister Schouten presenteerde onlangs haar visie op de toekomst van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Haar boodschap was duidelijk, ze wil de omslag naar een kringlooplandbouw nu inzetten, waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Deze visie van de minister sluit naadloos aan op onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Duijvestijn Tomaten werd dan ook gevraagd om te laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Inspirerend voorbeeldMinister Schouten noemde onder andere Duijvestijn Tomaten een inspirerend voorbeeld en tegelijkertijd een voorbode van de omslag die we maken. Schouten licht dit toe in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In het e-zine LNV in Beeld Visie LNV, waarin naast Duijvestijn Tomaten ook andere duurzame ondernemers in de sector aan het woord komen, zegt ze daarover: “De mensen in het magazine inspireren mij […] en naar ik hoop ook u. Ze hadden een goed idee, een passie, expertise. En maakten er werk van.” Het filmpje over Duijvestijn Tomaten, is hier te zien of of bekijk hem op Youtube. Visie in het kortDe Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. Hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.Meer over de visie van de minister is hier te vinden (inclusief link naar beleidsnota). 

Lees meer →

In opdracht van Duijvestijn Tomaten heeft 9Knots Solutions B.V. uit Nieuwveen een compleet nieuw Warehouse Management Systeem (WMS) ontwikkeld. “We zijn in september 2016 gestart met de gesprekken,” vertelt Remco Duijvestijn, Business Controller en één van de eigenaren van Duijvestijn Tomaten. “Het programma heet Casemaster® en is uniek in zijn soort”, gaat Duijvestijn verder. “Het is ontworpen met de gedachte ‘voldoen aan een doorlopende aanvraag naar flexibiliteit.’ Casemaster® is volledig aangepast op ons eigen systeem. Waar de meeste programma’s vaak maar voor maximaal 80% passen, is deze 100% op maat gemaakt, waardoor het past als een jas.” Wat Casemaster® zo bijzonder maakt is dat de software wordt ingericht en aangepast op de bestaande processen binnen de organisatie en niet andersom, wat nu gebruikelijk is. Het kan dus eenvoudig geïntegreerd worden met alle bestaande softwaresystemen, zoals boekhoudpakketten, werkplekautomatisering en andere verkoopportalen. Casemaster® kan worden gebruikt als verkoopportaal, maar ook voor verkoop- en oogstprognoses, kwaliteitskeuring, voorraadadministratie, inkoopportaal fust en producten, arbeidsplanning, CRM, etc. Een compleet pakket. Het programma is bovendien volledig webbased en kan dus makkelijk overal worden ingezet. Enige vereiste is een browser met internettoegang. Maximale flexibiliteit dus.” “Het hele ontwikkelproces is in verschillende fases verlopen en gaandeweg hebben we nog een en ander bijgeschaafd.” Het resultaat van deze samenwerking is een programma waarin het hele verpakkingsproces van LogiFour (het verpakkingsbedrijf van Duijvestijn Tomaten) volledig geïntegreerd is.” De toekomst ziet Duijvestijn rooskleurig tegemoet. “Het programma is zo flexibel dat het makkelijk kan meegroeien met ons bedrijf, en desgewenst eenvoudig kan worden uitgebreid en gewijzigd naar onze behoeften.” Duijvestijn ziet ook een kans voor collega telers om zo efficiënter hun bedrijfsprocessen te kunnen inrichten. “Bestaande systemen zijn vaak net niet helemaal wat je nodig hebt en juist datgene wat het programma niet kan zorgt voor ergernis, tijdverlies en hogere kosten.Dat kan met Casemaster® nu allemaal worden voorkomen.” Meer informatie:Remco Duijvestijn, Duijvestijn Tomaten9 Knots Solutions B.V

Lees meer →

Nederland zit volop in de transitie naar duurzame energie. Volgens het klimaatakkoord moet onze CO2 uitstoot in 2030 met 49% worden teruggedraaid. Dat vergt een complete ommezwaai. Aardwarmte speelt daarbij volgens EBN (Energie Beheer Nederland B.V) een cruciale rol. Duijvestijn Tomaten is pionier in aardwarmtewinning in Nederland. Voor het thema aardwarmte in de publicatie Focus, dat wordt uitgegeven door EBN en wat dit jaar als titel heeft: 'Energie in beweging', werden we dan ook gevraagd om onze visie en ervaring te delen.  Kennis delen = kennis vermenigvuldigenBijna de helft van onze energiebehoefte is voor warmte en aardwarmte kan daar op termijn tot wel 20 procent in voorzien. Dat betekent dat aardwarmte een grote rol gaat spelen in de energietransitie. De potentie is enorm, tegelijkertijd moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan met zowel de technische als maatschappelijke aspecten, aldus EBN. Verregaande samenwerking en kennisdeling is essentieel. Dat vindt ook Duijvestijn Tomaten. Ad van Adrichem sprak dan ook openhartig met Focus over waar hij met het bedrijf tegenaan liep en welke adviezen hij heeft voor ondernemers die een dergelijk project willen realiseren.Duijvestijn Tomaten hoopt namelijk dat ze door het delen van kennis andere bedrijven inspireert. Kennis delen leidt tot kennis vermenigvuldiging, wat weer leidt tot vernieuwde inzichten. Om die reden opent Duijvestijn Tomaten regelmatig haar deuren voor diverse belanghebbenden in binnen-en buitenland. Collega ondernemers, Staatssecretarissen, Ministers, diverse kenniscentra, denktanks, consultants, onderzoekers en overige beleidsmakers zijn dan welkom om de ontwikkelingen op het gebied van teelt en energie te bediscussiëren en te delen. Over EBNEBN is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze realiseert EBN maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland. EBN wil duurzaamheid binnen haar activiteiten een prominente en zichtbare rol geven. Als betrokken beleidsdeelneming wil EBN bijdragen aan een betrouwbare, toekomstbestendige en klimaatneutrale energievoorziening. Een onderdeel daarvan is ultradiepe geothermie (UDG). Afgelopen jaar is de Green Deal Ultradiepe Geothermie getekend.Met het magazine Focus 2018 - Energie in beweging, – dit jaar de titel van de publicatie Focus, wordt in een aantal opiniërende artikelen de inspanningen van EBN beschreven om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. Lees meer informatie over EBNDownload de publicatie Focus 2018 - Energie in beweging Zie pagina 17 voor het interview met Ad van Adrichem, Duijvestijn Tomaten

Lees meer →

Contact

Recente reactie’s